Dağıtım Kanalı

Dağıtım Havuzu

Atık Bantı

Ot Alma Bantı

Elavatör

Dengeleme Havuzu

Ot Alma Bandı